SK01. Sito kominowe
netto: 197,00 zł
SK02. Sito kominowe składane
netto: 276,00 zł